Hotline: 0982.425.489
 

Reuters: Khảo sát cho thấy sản lượng ngô và đậu tương toàn cầu niên vụ 2019/20 đều giảm so với báo cáo tháng 9 của USDA

Reuters đã tổ chức cuộc thăm dò đối với một số nhà phân tích trước báo cáo cung-cầu ngũ cốc của Bộ NN Mỹ. Kết quả trung bình dự báo năng suất ngô chỉ đạt 167,5 bushel/mẫu, giảm so với mức 168,2 bushel/mẫu dự báo tháng 9 của USDA; năng suất đậu tương cũng thấp hơn khoảng 0,6 bushel/mẫu, xuống còn 47,3 bushel/mẫu. Kết quả thăm dò tổng hợp ở bảng sau:

Tin miễn phí