Hotline: 0982.425.489
 

Reuters: Khảo sát cho thấy sản lượng ngô và đậu tương toàn cầu niên vụ 2019/20 đều giảm so với báo cáo tháng 9 của USDA

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí