Hotline: 0982.425.489
 

Thị trường ngô (18/7-24/7/2019): DNTM lớn có hàng trước đó ngưng chào ngô giao tháng 7 và nửa đầu tháng 8 tại miền Nam

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí