Hotline: 0982.425.489
 

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 16/1/2020 - 91% diện tích đã được trồng, tiến độ tuần này là 3%

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí