Hotline: 0982.425.489
 

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 tính đến 23/10 đạt 34,6% trên tổng số 6,4 triệu ha ước tính

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí