Hotline: 0982.425.489
 

Tin thị trường TACN ngày 03/02/2016

Giá đậu tương và khô đậu tương thế giới tăng trở lại do những lo ngại về tình hình thời tiết xấu tại Argentina có thể gây thiệt hại cho cây trồng (thời tiết khô, lượng mưa thấp). CHS dự báo nếu những cơn mưa không diễn ra trong tuần này thì nhiều khả năng sản lượng đậu tương của Argentina có thể sẽ giảm ít nhất từ 1-2 triệu tấn.

1- Giá ngô và lúa mỳ thế giới (USD/tấn)

Ngô

Lúa mỳ

Thị trường

Loại giá

02/02

01/02

29/01

Thị trường

Loại giá

02/02

01/02

29/01

Mỹ

CBOT T3/2016

146.6

146.1

146.4

Mỹ

CBOT T3/2016

174.6

174.6

176.1

Mỹ

CBOT T5/2016

148.6

147.9

148.3

Mỹ

CBOT T5/2016

176.4

176.5

178.2

2- Giá đậu tương và khô đậu tương thế giới (USD/tấn)

Đậu tương

Khô đậu tương

Thị trường

Loại giá

02/02

01/02

29/01

Thị trường

Loại giá

02/02

01/02

29/01

Mỹ

CBOT 3/2016

325.6

323.6

324.2

Mỹ

CBOT 3/2016

302.8

298.8

300.3

Mỹ

CBOT 5/2016

326.5

324.2

325.0

Mỹ

CBOT 5/2016

304.9

301.1

302.5

Giá đậu tương và khô đậu tương thế giới tăng trở lại do những lo ngại về tình hình thời tiết xấu tại Argentina có thể gây thiệt hại cho cây trồng (thời tiết khô, lượng mưa thấp). CHS dự báo nếu những cơn mưa không diễn ra trong tuần này thì nhiều khả năng sản lượng đậu tương của Argentina có thể sẽ giảm ít nhất từ 1-2 triệu tấn.

Tin miễn phí