Hotline: 0982.425.489
 

Tin thị trường TACN ngày 19/01/2016

Tin thị trường TACN ngày 19/01/2016

1- Giá ngô và lúa mỳ thế giới (USD/tấn)

Ngô

Lúa mỳ

Thị trường

Loại giá

18/01

15/01

14/01

Thị trường

Loại giá

18/01

15/01

14/01

Mỹ

CBOT T3/2016

-

143.0

140.9

Mỹ

CBOT T3/2016

-

174.0

172.2

Mỹ

CBOT T5/2016

-

144.6

142.7

Mỹ

CBOT T5/2016

-

175.8

174.2

Brazil

BMF T3/2016

168.2

169.1

172.6

Úc (ASW1, 2015/16)

Kwinana Port Zone

-

-

-

Brazil

BMF T5/2016

158.9

159.9

164.0

-

-

-

-

-

Argentina

FOB

164.0

164.0

163.0

 

 

-

-

-

2- Giá đậu tương và khô đậu tương thế giới (USD/tấn)

Đậu tương

Khô đậu tương

Thị trường

Loại giá

18/01

15/01

14/01

Thị trường

Loại giá

18/01

15/01

14/01

Mỹ

CBOT 3/2016

-

323.0

324.2

Mỹ

CBOT 3/2016

-

298.5

302.3

Mỹ

CBOT 5/2016

-

322.8

324.4

Mỹ

CBOT 5/2016

-

301.7

305.4

Argentina

FOB

347.0

347.0

344.0

Argentina

FOB

308.0

308.0

312.0

Brazil

Nội địa

-

-

-

Brazil

FOB

-

-

-

Brazil

BMF T5/2016

327.8

327.8

329.5

Ấn Độ

FOB

486.0

-

-

 

Tin miễn phí