Hotline: 0982.425.489
 

Tốc độ dỡ hàng của các tàu khô đậu tương có thể bị chậm lại do mưa bão và tàu ngô về quá nhiều nên giá khô đậu tương nhiều khả năng sẽ khó giảm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí