Hotline: 0982.425.489
 

Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 lũy kế tính đền 2/10 đạt 6,12 triệu tấn, giảm 4,5% so với cùng kỳ niên vụ trước

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí