Hotline: 0982.425.489
 

Xuất khẩu Ngô của Việt Nam trong tuần đầu tiên của tháng 7 đạt gần 11,5 nghìn tấn, đưa tổng lượng Ngô xuất khẩu từ 1/1-7/7 đạt mức 121,7 nghìn tấn, trong đó lượng Ngô xuất đi Campuchia chiếm tới 70% (tấn)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí