Hotline: 0982.425.489
 

USDA (cập nhật 1/9): Dự trữ đậu tương Mỹ tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018

Báo cáo của USDA về nông sản tồn kho của Mỹ ra ngày 30/9 cho thấy, tính đến ngày 1/9, dữ trữ ngô và lúa mỳ của Mỹ đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trái ngược với ngô và lúa mỳ, dự trữ đậu tương đã tăng hơn gấp đôi so với 2018. So với kỳ vọng của thị trường, cả cả ngô, đậu tương và lúa mỳ đều thấp hơn, đặc biệt là ngô thấp hơn gần 8 triệu tấn, đậu tương gần 2 triệu tấn.

 

Dự trữ (cập nhật 1/9/19) (triệu tấn)

Cùng kỳ năm trước (triệu tấn)

Kỳ vọng thị trường (triệu tấn)

Ngô

53,71

54,34

61,67

Đậu tương

24,84

11,92

26,73

Lúa mỳ

64,9

65,04

65,05

Nguồn: USDA

Tin liên quan