Hotline: 0982.425.489
 

USDA (tháng 9): Dự báo cung cầu ngũ cốc thế giới niên vụ 2019/20

Hôm 12/9 (theo giờ Mỹ), Bộ NN Mỹ (USDA) đã phát hành báo cáo cung-cầu ngũ cốc và hạt thế giới.

Bảng 1: Cung - cầu ngô thế giới, 2017-2020 (triệu tấn)

Niên vụ

Sản lượng

Thương mại

Tiêu thụ

Tồn kho

2017/19

1077,9

152,3

1090,2

339,3

2018/19

1120,5

168

1134,3

325,4

2019/20 – Dự báo tháng 8/2019

1108,2

172,8

1129,1

307,7

2019/20 – Dự báo tháng 9/2019

1104,9

172,8

1127,7

306,3

Nguồn: FAS/USDA báo cáo tháng 9/2019

 

Bảng 2: Cung - cầu lúa mỳ thế giới, 2017-2020 (triệu tấn)

 

Niên vụ

Sản lượng

Thương mại

Tiêu thụ

Tồn kho

2017/18

761,9

183

743

280,9

2018/19

731,7

176,5

736,1

275,6

2019/20 – Dự báo tháng 8/2019

768,1

182,1

758,1

285,2

2019/20 – Dự báo tháng 9/2019

765,5

180,8

756,3

286,5

Nguồn: FAS/USDA báo cáo tháng 9/2019

 

 

Bảng 3: Cung - cầu đậu tương thế giới, 2017-2020 (triệu tấn)

Niên vụ

Sản lượng

Thương mại

Chế biến

Tồn kho

Xuất khẩu

Nhập khẩu

2017/18

341,5

153

153

295,1

99,1

2018/19

362,1

149,7

148,6

301,6

112,8

2018/19 – Dự báo tháng 8/2019

341,8

149,2

148,9

307,1

101,7

2018/19 – Dự báo tháng 9/2019

341,4

149,4

148,2

306,2

99,2

Nguồn: FAS/USDA báo cáo tháng 9/2019

 

Bảng 4: Cung - cầu khô đậu tương thế giới, 2017-2020 (triệu tấn)

Niên vụ

Sản lượng

Thương mại

Tiêu thụ

Tồn kho

Xuất khẩu

Nhập khẩu

2017/18

232,4

63,9

60

229,2

12,4

2018/19

236,4

66,6

63,1

232,7

12,5

2019/20 – Dự báo tháng 8/2019

240,6

68,3

64,4

236,8

11,6

2019/20 – Dự báo tháng 9/2019

240,0

68,2

65,3

237,0

11,9

Nguồn: FAS/USDA báo cáo tháng 9/2019

Tin liên quan