Hotline: 0982.425.489
 

USDA (trong tuần kết thúc ngày 8/9/19): Diện tích ngô trong điều kiện phát triển tốt và xuất sắc giảm mạnh tới 3% so với tuần trước

- Báo cáo phát triển vụ mùa hàng tuần của Bộ NN Mỹ trong tuần kết thúc vào 8/9 cho thấy, diện tích ngô trong điều kiện phát triển tốt và xuất sắc giảm mạnh tới 3% so với tuần trước về mức 55% và thấp hơn nhiều so với 68% cùng kỳ 2018. Báo cáo cũng cho biết 89% diện tích ngô đã vào giai đoạn bột, tăng 8% so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn nhiều 99% cùng kỳ năm trước và 97% trung bình 5 năm 2014-2018. Tính đến hết tuần 8/9, đã có 11% diện tích ngô đã trưởng thành, chuẩn bị thu hoạch, tăng 5% so với tuần trước nhưng thấp hơn nhiều mức 33% năm 2018 và 24% trung bình 5 năm trước.

+ Không giống ngô, diện tích đậu tương trong điều kiện phát triển tốt và xuất sắc giữ nguyên không đổi ở mức 55% so với tuần trước, tuy nhiên vẫn còn kém xa so với 68% cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, 100% diện tích đậu tương gieo trồng đã nở hoa, tăng 4% so với tuần trước. Trong đó, 92% diện tích đã tạo hạt, tăng 6% so với tuần trước nhưng vẫn chậm hơn 8% so với cùng kỳ 2018 và chậm hơn 7% trung bình 5 năm 2014-2018.

+ Tính đến hết tuần 8/9, 71% diện tích lúa mỳ mùa xuân đã được thu hoạch, tăng 16% so với mức 55% tuần trước đó nhưng vẫn thấp hơn nhiều mức 91% cùng kỳ năm 2018 và 87% trung bình 5 năm trước.

Tin liên quan