Hotline: 0982.425.489
 

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 lũy kế tính đến 9/10 đạt 10,74 triệu tấn, gấp hơn 2,5 lần so với cùng kỳ niên vụ trước

Sản lượng xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 lũy kế tính tới ngày 09/10/2019 đạt 10,74 triệu tấn, gấp 2,52 lần so với cùng kỳ năm trước.

 

Tin liên quan